Sigd – święto etiopskich Żydów

Wczoraj po zachodzie słońca etiopscy Żydzi rozpoczęli święto Sigd, które potrwa do dzisiejszego zmroku.

Święto to przypada dokładnie 50 dni po Jom Kipur. Upamiętnia ono datę, w której Bóg po raz pierwszy objawił się Mojżeszowi. Tego dnia świętuje się przyjęcie Tory oraz z wspomina tęsknotę za Izraelem, a przede wszystkim za Świątynią. Od 2008 roku święto Sigd jest świętem państwowym w Izraelu.

 

Dlaczego świętują tylko Żydzi etiopscy?

Przez wiele stuleci społeczność żydowska w Etiopii żyła w całkowitej izolacji od innych społeczności żydowskich. Dopiero w połowie XX wieku wielu Etiopczyków zostało przesiedlonych do Izraela. Z tego powodu etiopska społeczność żydowska, zwana także Beta Izrael, kultywowuje wiele świąt i uroczystości, które nie istnieją w innych społecznościach żydowskich.

Nazwa „sigd” w starożytnym etiopskim języku liturgicznym oznacza pokłon (Bogu).

 

Jak obchodzi się to święto?

Tradycyjnie członkowie społeczności Beta Izrael poszczą, czytają pisma święte (Pięcioksiąg Mojżeszowy, Księgę Jozuego, Sędziów oraz Rut), recytują psalmy i modlą się o odbudowę Świątyni. Jest to także czas na odnowienie przymierza Izraelitów z Bogiem.

Święto jest momentem, w którym każdy obchodzący ma zrobić sobie bilans czasu, który upłynął od święta Jom Kipur. Należy przeanalizować swoje zachowanie i zastanowić się czy jest zgodne z tym, co postanowiliśmy w Jom Kipur. Post kończy odbywająca się w południe uczta i taniec.

Natomiast w Etiopii, już na kilka dni przed świętami, Żydzi podróżowali do miejsc, w których gromadzili się na wspólne ich obchody. Wczesnym rankiem w dniu święta odbywali rytualną kąpiel i zakładali odświętne ubrania. Potem, prowadzeni przez przywódców religijnych, wspinali się na wysoką górę, która symbolizowałą czystość i przypominała górę Synaj. Tam pogrążali się w modlitwie.

W Izraelu główne modlitwy odbywają się zazwyczaj w dwóch miejscach: przy Ścianie Płaczu oraz na punkcie obserwacyjnym Armon HaNaztziv, gdzie wyraźnie widać mury Starego Miasta w Jerozolimie.

W tym roku uroczystości będą miały bardziej kameralny charakter ze względu na bezpieczeństwo związane z pandemią COVID-19.

Karolina Maoz, 16.11.2020

 

Źródło: myjewishlearning.com, What is Sigd?

Previous ArticleNext Article