Sigd – święto etiopskich Żydów

12 listopada, po zachodzie słońca, etiopscy Żydzi rozpoczęli święto Sigd.

Święto to przypada dokładnie 50 dni po Jom Kipur. Upamiętnia ono datę, w której Bóg po raz pierwszy objawił się Mojżeszowi. Tego dnia świętuje się przyjęcie Tory oraz z wspomina tęsknotę za Izraelem, a przede wszystkim za Świątynią. Od 2008 roku święto Sigd jest świętem państwowym w Izraelu.

Dlaczego świętują tylko Żydzi etiopscy?

Przez wiele stuleci społeczność żydowska w Etiopii żyła w całkowitej izolacji od innych społeczności żydowskich. Dopiero w połowie XX wieku wielu Etiopczyków zostało przesiedlonych do Izraela. Z tego powodu etiopska społeczność żydowska, zwana także Beta Izrael, kultywuje wiele świąt i uroczystości, które nie istnieją w innych społecznościach żydowskich.

Nazwa „sigd” w starożytnym etiopskim języku liturgicznym oznacza pokłon (Bogu).

Jak wyglądają obchody święta Sigd?

Tradycyjnie członkowie społeczności Beta Izrael poszczą, czytają pisma święte (Pięcioksiąg Mojżeszowy, Księgę Jozuego, Sędziów oraz Rut), recytują psalmy i modlą się o odbudowę Świątyni. Jest to także czas na odnowienie przymierza Izraelitów z Bogiem.

Święto jest momentem, w którym każdy obchodzący ma zrobić sobie bilans czasu, który upłynął od święta Jom Kipur. Należy przeanalizować swoje zachowanie i zastanowić się czy jest zgodne z tym, co postanowiliśmy w Jom Kipur. Post kończy odbywająca się w południe uczta i taniec.

Natomiast w Etiopii, już na kilka dni przed świętami, Żydzi podróżowali do miejsc, w których gromadzili się na wspólne ich obchody. Wczesnym rankiem w dniu święta odbywali rytualną kąpiel i zakładali odświętne ubrania. Potem, prowadzeni przez przywódców religijnych, wspinali się na wysoką górę, która symbolizowałą czystość i przypominała górę Synaj. Tam pogrążali się w modlitwie.

W Izraelu główne modlitwy odbywają się zazwyczaj w dwóch miejscach: przy Ścianie Płaczu oraz na punkcie obserwacyjnym Armon HaNatziv, gdzie wyraźnie widać mury Starego Miasta w Jerozolimie.

Karolina Maoz, 13.11.2023r.

Previous ArticleNext Article