Koptowie

W Izraelu spotkamy ich na przykład na codziennej procesji w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Należą do jednego z sześciu kościołów chrześcijańskich, których członkowie pełnią funkcję gwardian tego najważniejszego dla chrześcijan miejsca w Ziemi Świętej.

Kim są Koptowie?

Koptowie są potomkami starożytnych Egipcjan, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Początek kościoła koptyjskiego sięga czasów misjonarskiej wyprawy św. Marka Ewangelisty. Pierwsi nawróceni przez niego w Egipcie chrześcijanie nazywani byli Koptami od języka, którym się posługiwali.

Ich unikatowy język jest ostatnią zachowaną odmianą języka staroegipskiego, w którym to słowo kopt oznacza osobę, pochodzącą z Egiptu. Ich kultura jest mieszanką tradycji chrześcijańskich, żydowskich i muzułmańskich.

Kilka ciekawostek na temat Koptów:

obchodzą żydowski szabas, przestrzegają zasada koszerności dotyczących jedzenia i kultywują obrzęd obrzezania chłopców;

do kościoła chodzą dwa razy w tygodniu, w niedzielę i piątek;

podobnie jak muzułmanie, przed wejściem do świątyni, zdejmują buty;

kobiety podczas mszy świętej muszą przykrywać głowę białą chustą;

sakramenty chrztu i bierzmowania są połączone. Dziecko chrzci się poprzez trzykrotne zanurzenie w wodzie święconej, a na koniec tatuuje się im na skórze znak krzyża. Chrztu razem z bierzmowaniem udziela się dopiero po kilkudziesięciu dniach, czasem kilku miesiącach od narodzenia dziecka;

msze święte odprawiane są w języku koptyjskim (zasadniczo egipski, tylko zamiast hieroglifów wykorzystuje się alfabet grecki), a kazania i czytania są w języku arabskim. Zamiast opłatka, wierni spożywają chleb oraz trzy łyżeczki wina;

podobnie jak w kościołach wschodnich, księża koptyjscy nie muszą przestrzegać celibatu. Co więcej, wymogiem wyświęcenia jest bycie żonatym. Celibat obowiązuje jedynie biskupów z papieżem na czele. Stąd też, ich rekrutacji dokonuje się tylko spośród mnichów, którzy wiodą samotny i kontemplacyjny tryb życia;

koptyjscy chrześcijanie ortodoksyjni posługują się kalendarzem juliańskim, według którego Boże Narodzenie obchodzone jest 7 stycznia.

Redakcja, 06.08.2020

Previous ArticleNext Article