Wykopaliska w Bazylice Grobu Pańskiego odsłaniają pozostałości z czasów Konstantyna

W trakcie prac wykopaliskowych prowadzonych w związku z dwuletnim projektem naprawy i renowacji kostki brukowej w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie odkryto pozostałości z czasów rzymskiego cesarza Konstantyna.

Znaleziska zostały zaprezentowane przywódcom wspólnoty chrześcijańskiej kościoła podczas wizyty na wykopaliskach 11 lipca. Podczas spotkania dr. Beatrice Brancazi i Stefano De Togni, członkowie zespołu archeologicznego z Wydziału Starożytności Uniwersytetu Sapienza w Rzymie, którzy prowadzą prace pod kierunkiem prof. Francesca Romana Stasolla, wspomaganej przez prof. Giorgia Maria Annoscia i Massimiliano David, potwierdzili, że odkryto warstwy skalne kamieniołomu używanego podczas budowy kościoła w okresie Konstantyna.

„Odnaleziono warstwy skalne kamieniołomu” – powiedziała Romana Stasolla w komunikacie prasowym wydanym przez franciszkańską Kustodię Ziemi Świętej po wizycie przywódców chrześcijańskich.

Zgodnie z tradycją, aż do I wieku p.n.e. teren, na którym stoi kościół, był kamieniołomem, a ślady tej działalności są nadal wyraźnie widoczne w kaplicach pod obecą budowlą.

W maju archeolodzy rozpoczęli wykopaliska w północnej nawie bazyliki, zwanej również Łukami Dziewicy, oraz części północno-zachodniej rotundy. Prace prowadzone są całodobowo i w sposób nie zakłócający codziennego ruchu w kościele. Po raz pierwszy przeprowadzono tak systematyczne wykopaliska Bazyliki Grobu Pańskiego.

Archeolodzy powiedzieli, że znaleźli również ślady okopów wykopanych przez włoskiego franciszkanina i profesora archeologii ze Studium Biblicum Franciscanum Virginio Corbo w latach 60. XX wieku.

Konstantyn rozpoczął budowę kościoła w tym miejscu w 326 roku n.e., wznosząc się na szczycie świątyni Jowisza Kapitolińskiego cesarza rzymskiego Hadriana zbudowanej w latach 135-136 n.e., gdy stłumił bunt antyrzymski.

Prac restauracyjne w Bazylice Grobu Świętego prowadzone są pod kierunkiem franciszkańskiej Kustodii  Ziemi Świętej we współpracy z Greckim Patriarchatem Prawosławnym i Patriarchatem Ormiańskim, trzema historycznymi strażnikami Kościoła według umowy o status quo z 1852 r., która utrwaliła podział terytorialny między wspólnotami chrześcijańskimi w Kościele i innymi świętymi miejscami chrześcijańskimi. 

O kolejnych rezultatach prowadzonych badań archeologicznych będziemy informowali na bieżąco na łamach naszego portalu.

Karolina Maoz, 25.07.2022r.

 

 

Źródło: https://www.jpost.com/archaeology/article-711881

Previous ArticleNext Article