Via Dolorosa, czyli Droga Krzyżowa w Jerozolimie

Via Dolorosa (po łacinie „Smutna Droga” lub „Droga Cierpienia”) to droga przez Stare Miasto w Jerozolimie, która uważana jest za drogę, którą Jezus przeszedł od momentu skazania do ukrzyżowania. Trasa biegnie od Twierdzy Antonia, gdzie w czasie procesu Chrystusa rezydował Piłat, do Bazyliki Grobu Świętego. Jest to aktualnie odległość około 600 metrów i jest miejscem,przez które przechodzi każda z pielgrzymek chrześcijańskich. Trasa powstała w XVIII wieku. Dziś jest oznaczona 14 stacjami, z których pięć ostatnich znajduje się w samej Bazylice Grobu Świętego.

Trochę z Bibli
Po posiłku ze swoimi uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy, Jezus udał się do ogrodu oliwnego Getsemane. Tam został pojmany i oddany Rzymianom, którzy skazali go na śmierć przez ukrzyżowanie. Trasa, jaką Jezus przeszedł z miejsca swego sądu do miejsca ukrzyżowania na Górze Kalwarii, jest w chrześcijaństwie święta. Tą ostateczną i brzemienną w skutki drogą jest właśnie Via Dolorosa.

Czternaście stacji na tej ścieżce oznacza wydarzenia wymienione w Nowym Testamencie i tradycji chrześcijańskiej, a różne wyznania chrześcijańskie podkreślają niektóre tradycje i wydarzenia przy każdej ze stacji. Dla większości pielgrzymów dokładna lokalizacja wydarzeń ma niewielkie znaczenie w porównaniu z głębokim znaczeniem trasy i bliskością pierwotnych wydarzeń. Pielgrzymi zatrzymują się przy każdej z 14 stacji Drogi Krzyżowej na modlitwę i refleksję.

Obecna trasa Via Dolorosa została wytyczona w XVIII wieku na podstawie wydarzeń ukrzyżowania Jezusa w I wieku n.e., ale znaczenie dla wierzących przekracza granice czasu i przestrzeni.

Spacer po Via Dolorosa
Via Dolorosa może być trudnym miejscem do modlitwy i kontemplacji, gdyż przechodzi przez ruchliwe ulice, pełne straganów i sprzedawców namawiających na kupno pamiątek czy jedzenia. Każda stacja Drogi Krzyżowej jest oznaczona tabliczką z rzymskimi cyframi, ale są one małe i łatwo je przeoczyć. Jeśli podróżujesz indywidualnie, dobrym pomysłem jest zabranie ze sobą mapy. Jeszcze lepiej dołączyć do piątkowej procesji franciszkańskiej, która odbywa się co tydzień lub wybrać się na wycieczkę z przewodnikiem.

Droga Krzyżowa w Jerozolimie była śledzona przez pielgrzymów od wieków i zmieniała się na ich przestrzeni. Jest głęboko poruszającym doświadczeniem, niezależnie od osobistych przekonań.

Odwiedzającym zaleca się nosić skromne ubranie podczas przejścia przez Via Dolorosa. Zalecane są zakryte ramiona i kolana, zwłaszcza wewnątrz Bazyliki Grobu Świętego.

Anna Szczypińska

Previous ArticleNext Article