Uroczystość Bożego Ciała w Jerozolimie

Sześćdziesiąt dni po Wielkanocy, w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, w Polsce obchodzi się Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną potocznie „Boże Ciało”. Obchodom towarzyszą uroczyste procesje z Najświętszym Sakramentem, przechodzące przez ulice miast i wsi. Pochód zatrzymuje się przy ołtarzach, przy których czytane są fragmenty Ewangelii.

Bulla papieża Urbana IV

Uroczystość, która była miejscową tradycją w Belgii w 1247 roku, została umieszczona w kalendarzu liturgicznym Kościoła nieco mniej niż 800 lat temu. W 1964 roku papież Urban IV ogłosił bullę, którą wprowadził święto Ciała Chrystusa w całym Kościele. Ten średniowieczny dokument zalecał przyjmowanie komunii poza okresem wielkanocnym. Sugerował, aby wierni w tym dniu świętowali pobożnie i uroczyście oraz powstrzymywali się od pracy. Św. Tomasz z Akwinu, na zlecenie papieża Urbana IV , opracował teksty liturgiczne Mszy świętej na tę uroczystość. Z niektórych korzystamy do dnia dzisiejszego.

Jak wygląda uroczystość Bożego Ciała w Jerozolimie?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedna z najważniejszych uroczystości obchodzonych w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Jest to święto prawdziwej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii, która przypomina nam o znaczeniu tego sakramentu i daru złożonego za nas przez Chrystusa.

W Bazylice Grobu Pańskiego uroczystości Bożego Ciała rozpoczynają się już w środę, czyli w przeddzień właściwego święta. Franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej udają się do Patriarchatu Łacińskiego, aby zaprosić Administratora Apostolskiego Patriarchatu Łacińskiego – obecnie: Pierbattista Pizzaballa- na ropoczęcie uroczystości. 

Wczesnym popołudniem, przed edykułą Grobu Pańskiego odprawiają Nieszpory. Następnie przychodzi czas na codzienną uroczystą procesję do Grobu Pańskiego. Wyjątkiem tego dnia jest obecność Najświętszego Sakramentu w miejscu złożenia ciała Chrystusa, w miejscu jego Zmartwychwstania. Tak wygląda wigilia Bożego Ciała w Jerozolimie.

Natomiast w czwartek, po porannych śpiewach i modlitwach odbywa się „właściwa” uroczystość, której także przewodzi obecny arcybiskup (Pierbattista Pizzaballa). Uroczysta procesja trzykrotnie obchodzi edykułę Grobu Pańskiego. Arcybiskup, po baldachimem, niesie Najświętszy Sakrament. Zazwyczaj w uroczystości bierze udział wielu pielgrzymów z całego świata.

Karolina Maoz, 16.06.2022r.

Previous ArticleNext Article