Najnowsze odkrycia archeologiczne na Pustyni Judzkiej

Badania archeologiczne na Pustyni Judzkiej ciągle trwają. Z wielkim zaciekawieniem obserwujemy rezultaty poszukiwania śladów przeszłości, które dostarczają nam niezwykle cennej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego całego świata.

Od 2017 roku izraelski nadzór nad zabytkami prowadzi akcję, która ma na celu uratowanie starożytnych  artefaktów z jaskiń na Pustyni Judzkiej. Ostatnio, podczas brawurowej akcji ratunkowej, wydobyto dziesiątki fragmentów zwojów biblijnych sprzed 2000 lat. To pierwsze takie znaleziska od 60 lat.

Większość odkrytych fragmentów Starego Testamentu to greckie tłumaczenia ksiąg proroków Zachariasza i Nahuma z Księgi Dwunastu Proroków Mniejszych. Zostały one spisane rękami dwóch skrybów, a jedynie imię Boga jest w nich zapisane w języku hebrajskim, a dokładnie przy uzyciu pisma paleohebrajskiego, które różni się od używanego dzisiaj. 

Jaskinia Grozy (Cave of Horror), z której wydobyto artefakty, otoczona jest wąwozami i można dostać się do niej jedynie przez niebezpieczny zjazd (ok. 80 metrów) po stromym klifie. Współczesna technologia ułatwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Dzięki dronom i najnowocześniejszemu sprzętowi do wspinaczki wysokogórskiej, zespoły kierowane przez archeologów były w stanie dotrzeć do niedostępnych dotąd miejsc. 

Wraz z „nowymi” fragmentami zwojów biblijnych, odkopano także ogromny, 10,500 – letni, doskonale zachowany, pleciony kosz. Jest to najstarszy, zachowany w stanie nienaruszonym, kosz na świecie.

Kosz o pojemności 90-100 litrów został odnaleziony w jednej z jaskiń Muraba’at, w których wcześniej odkryto także skrytki z papierami z czasów rzymskich oraz przedmioty z czasów Powstania Bar Kochby.

Zwoje biblijne należą do najważniejszych z nowo wydobytych artefaktów, ale nie są bynajmniej jedynymi niezwykłymi odkryciami. We wspomnianej wcześniej Jaskini Grozy archeologowie odkryli także owinięty w materiał szkielet dziecka, które zostało tam pochowane 6000 tysięcy lat temu.

Jest on obecnie badany na Uniwersytecie Medycznym w Tel Awiwie. Wstępne szacunki mówią, iż w chwili pochówku, dziecko miało 6-12 lat. Ze względu na suche warunki panujące w jaskini, ciało dziecka zostało naturalnie zmumifikowane. Tkanina i inne materiały organiczne, w tym włosy dziecka, a nawet skóra i ścięgna, zostały również zakonserwowane.

Karolina Maoz, 18.03.2021

 

Źródło: https://www.timesofisrael.com/bible-scroll-fragments-among-dazzling-artifacts-found-in-dead-sea-cave-of-horror/

Previous ArticleNext Article