KONKURS!

Z okazji trwającego roku jubileuszowego św. Józefa zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o miejscach w Izraelu związanych z Jego postacią.

 

Przez najbliższe 6 tygodni, w soboty
o godzinie 12:00 (czasu polskiego), na Facebooku, będziemy publikować 2 pytania, na które odpowiedź znajdziecie w artykułach na naszej stronie: www.izrael24.pl

Regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Portal izrael24.pl

2. Warunki uczestnictwa: Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Każdy uczestnik, który przesyła odpowiedzi na pytania konkursowe jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z treścią regulaminu konkursu, akceptuje go i poddaje się jego warunkom. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby, które piszą artykuły dla portalu izrael24.pl.

3. Przebieg konkursu, zasady oraz nagroda :
Konkurs rozpoczyna się dnia 20.03.2021r. i kończy 01.05.2021r. W soboty, o godzinie 12:00, na portalu Facebook publikować będziemy dwa pytania związane z postacią św. Józefa. Odpowiedzi na nie można znaleźć na naszym portalu.
Odpowiedzi należy przesyłać w komentarzach pod postem z pytaniami.

O wygranej decyduje kolejność przesyłanych odpowiedzi. Osoba, która jako pierwsza prześle poprawne odpowiedzi otrzyma 5 punktów, druga z kolei 4 punkty, trzecia – 3, czwarta – 2, a piąta– 1.

Na koniec konkursu wszystkie punkty zostaną zsumowane, a osoba z najwyższą liczbą punktów otrzyma nagrodę: figurkę z drzewa oliwnego przedstawiającą postać św. Józefa.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
Administratorem danych osobowych jest Portal izrael24.pl

5. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 dni roboczych od dnia ogłoszenia Laureatów na adres e-mail: info@izrael24.pl. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Regulaminu.

Previous ArticleNext Article