Najbezpieczniejszy pokój w domu, czyli o „schronach” w Izraelu

Od 1993 roku izraelskie prawo budowlane wymaga uwzględnienia w budowie nowych mieszkań i budynków tak zwanego „pokoju bezpieczeństwa”. Jest to pomieszczenie, którego ściany wykonane są ze zbrojonego betonu, drzwi ze stali, a okna powinny być odporne na uderzenia.

W związku z powyższym budynki mieszkalne, które zostały zbudowane w Izraelu w ciągu ostatnich 20 lat, mają teraz tak zwane „mamak”, czyli bezpieczne pokoje na każdym piętrze, albo „mamad” – budowane w każdym mieszkaniu.

Osoby, które odwiedzają Izrael, a nigdy nie słyszały o tego typu zabezpieczeniach przed atakami rakietowymi, zazwyczaj nawet nie zdają sobie sprawy, że wynajmując izraelskie mieszkanie lub nocując w hotelu, często korzystają z tego typu pomieszczeń.

Wewnątrz wyglądają one jak standardowe pokoje, spostrzegawczy użytkownicy są jedynie w stanie zauważyć, że mają podwójne lub „grubsze” od pozostałych drzwi, a przy zewnętrznej stronie okna znajduje się specjalna metalowa zasuwa.

Specyfikacje techniczne, jakie musi spełniać każdy pokój bezpieczeństwa określa Dowództwo Frontu Wewnętrznego, czyli jednostka należąca do IDF (Siły Obronne Izraela).

Według wytycznych powierzchnia pomieszczenia musi znajdować się na co najmniej 9 metrach kwadratowych podłogi, wysokość ścian powinna wynosić co najmniej 2,5 metra, a szerokość pomieszczenia co najmniej 1,6 metra. Zbrojony beton musi mieć grubość minimum 25 cm.

Obowiązkowe okno musi znajdować się co najmniej 1,5 m nad podłogą, od strony wewnętrznej być chronione przez metalową zasuwę. Okno nie może mieć krat antywłamaniowych, ponieważ ma służyć jako droga ewakuacyjna z pomieszczenia.

W wyposażeniu mamadu musi znajdować się odpowiednia wentylacja, punkty komunikacyjne i elektryczne na wypadek dłuższego pobytu lub sytuacji awaryjnej.

Pomimo tego, że prawo budowlane w Izraelu wymaga od właścicieli nowo powstających budynków umieszczania w nich pokojów bezpieczeństwa, zdecydowana większość obywateli mieszka w budynkach, które powstały przed 1993 rokiem i nie posiadają tego typu zabezpieczeń.  

W związku z tym wiele starszych mieszkań jest modernizowanych pod tym kontem, najczęściej klatki schodowe są przystosowywane do pełnienia funkcji „schronu”, a w każdej miejscowości bardzo dobrze oznaczone są także miejsca, w których znajdują się ogólnodostępne schrony publiczne.

Karolina Maoz, 25.10.2023r.

Previous ArticleNext Article