Miasto Lod i kult św. Jerzego

Miasto Lod znane było przez stulecia jako starożytna osada Lidda (Lydda). Leży 17 kilometrów na południowy wschód od Tel Awiwu. Jego dzisiejsza rola to przede wszystkim obsługa położonego w sąsiedztwie międzynarodowego portu lotniczego Ben Gurion Airport. Jednak wielu z nas kojarzy to miasto z chłopcem, który zapisał się w historii jako bohaterski św. Jerzy.

Jedna z wersji legendy o św. Jerzym mówi, iż urodzony w chrześcijańskiej rodzinie, po stracie obojga rodziców wstąpił on do legionów rzymskich. Dzięki swojej odwadze, umiejętnościom i zasługom w bardzo krótkim czasie otrzymał stopień oficerski. Do najsłynniejszych jego czynów należy pokonanie straszliwego smoka.

Cesarz Dioklecjan, na początku IV wieku nakazał swoim żołnierzom wiarę z rzymskich bogów i prześladowanie chrześcijan. Święty Jerzy nie wyparł się swojej wiary, przez co został skazany na tortury, a na koniec ścięty. Jego ciało przewieziono i pochowano w jego rodzinnej Liddzie, czyli dzisiejszym Lod.

Do grobu świętego już w VI wieku zaczęli pielgrzymować chrześcijanie z całego świata. W czasach Bizancjum powstał w tym miejscu kościół, na jego ruinach, w XII wieku krzyżowcy wybudowali kolejną świątynię.

Dziś stoją tu dwie sąsiadujące obok siebie świątynie: kościół i meczet. W zwartej zabudowie można tego nie zauważyć, ale obie są elementami jednego kompleksu – dawnego centrum pielgrzymkowego przy grobie św. Jerzego. W obu podziwiać można elementy wcześniejszych budowli z czasów bizantyjskich i krzyżowców.

Kościół św. Jerzego (Mar Girgis) należy do greckiej Cerkwii prawosławnej. Świątynia powstała w 1870 roku w wyniku przebudowy XII – wiecznego kościoła krzyżowców, z którego zachowały się dwie apsydy i dwie kolumny.

Wewnątrz cerkwi, przed ikonostasem, znajdują się schody prowadzące do krypty. W jej wnętrzu stoi, otaczany wielkim kultem, sarkofag św. Jerzego. Niestety jego pochodzenie nie zostało potwierdzone historycznie. Sarkofag w obecnej postaci został ufundowany w 1871 roku.

Sąsiadujący z kościołem meczet El – Khader to dawna bizantyjska bazylika z VI wieku. Na jego terenie znajdziemy między innymi apsydę i kolumnę z grecką inskrypcją z tego okresu.

Miasto Lod, nad którym wzbijają się teraz w niebo pasażerskie samoloty, nie jest szczególnie odwiedzanym rejonem Ziemi Świętej. Tymczasem przemieszczając się pomiędzy Tel Awiwem a Jerozolimą warto odwiedzić to, znane już starożytnym Egipcjanom w II tysiącleciu p.n.e., miejsce.

Wstęp do cerkwi oraz meczetu jest wolny od opłat. Cerkiew św. Jerzego otwarta jest w godzinach od 9:00 – 13:00.

Karolina Maoz, 29.07.2023r.

Previous ArticleNext Article