Makieta Jerozolimy z połowy I wieku

Jedną z głównych atrakcji, znajdującego się w Jerozolimie, Muzeum Izraela jest makieta Jerozolimy z połowy pierwszego wieku.

Makieta ze specjalną dedykacją

Makieta Jerozolimy z czasów przed antyrzymskim powstaniem żydowskim, które wybuchło w 66 r., została ufundowana przez finansistę Hansa Krocha. Był to jeden z najwybitniejszych bankierów i działaczy gospodarczych w międzywojennych Niemczech. Miedzy innymi był głównym udziałowcem spółki organizującej międzynarodowe targi w Lipsku.

W 1938 r. trafił do obozu koncentracyjnego, skąd został wypuszczony po scedowaniu na rzecz państwa całego swojego majątku. Następnie zbiegł wraz z dziećmi do Argentyny, skąd przedostał się do Palestyny. Jego najstarszy syn Jakub zginął w walkach o niepodległość Izraela w 1948 r. To właśnie poległemu synowi Hans Kroch zadedykował ufundowaną przez siebie makietę.

Do jej opracowania finansista zaprosił w 1966 r., jednego z najwybitniejszych archeologów izraelskich, Michaela Avi-Yonacha. Ten przy jej planowaniu oparł się w dużej mierze na pochodzących z I w. pismach Józefa Flawiusza. Opisy skorygował przy tym zgodnie z ówczesną wiedzą historyczno-archeologiczną.

Model Jerozolimy z najmniejszymi detalami

Aby umożliwić obserwację Jerozolimy z połowy I wieku, autor zdecydował się by wszystkie budowle miejskie, odwzorować w skali 1:50. Pozwoliło to przedstawić całe miasto na obszarze 2.000 m2.

Michael Avi-Yonach pracował przy wykonywaniu makiety 8 lat. Używał przy tym tych samych materiałów budowlanych co w oryginalnych budowlach: piaskowca, marmuru, drewna, a nawet elementów rzeczywiście złoconych.

Spojrzenie na makietę

Najstarsza część miasta – dawne Miasto Dawidowe

Teatr rzymski

Ukończona makieta stanęła początkowo przy hotelu Holyland w zachodniej części Jerozolimy. W 2006 r., przy przebudowie Muzeum Izraela, makietę przeniesiono na teren muzealny, tak że dziś stanowi integralną część ekspozycji.

Przy okazji zaktualizowano wygląd miasta, zgodnie z najnowszymi odkryciami archeologicznymi. Między innymi usunięto z modelu hipodrom, o którym wspominał Józef Flawiusz, ale badania archeologiczne wykluczyły jego obecność wewnątrz murów miejskich.

Do najciekawszych elementów makiety z całą pewnością należy zaliczyć model Świątyni Jerozolimskiej. Avi-Yonach zrekonstruował jej wygląd na podstawie opisów źródłowych, używając przy tym elementów marmurowych, pozłacanych i posrebrzanych, tak jak w oryginalnej budowli. 

Brama na Wzgórze Świątynne, tzw. Brama Bogata

Wzgórze Świątynne

Mury przy Świątyni

Makieta oddaje też znakomicie rzeźbę terenu, na której stoi miasto. Widać tu przebieg doliny Tyropeonu, która oddzielała teren Świątyni od zabudowy miejskiej. Dolina ta została zasypana przez gruzy zburzonego w 70 roku miasta i dziś jest właściwie niewidoczna.

Dolina Tyropeonu

Mosty nad Doliną Tyropeonu

Pałac Heroda Wielkiego

Autor odwzorował na makiecie również wzgórze Golgoty, co pozwala chrześcijanom prześledzić Drogę Krzyżową Chrystusa.

Tereny Golgoty obok Bramy Ogrodów

Twierdza Antonia

Sadzawka Owcza

Dzięki tej fascynującej makiecie widzowie mogą zapoznać się z Jerozolimą z przed 2.000 lat. Jest to rzeczywiście coś niebywałego i pozostawia na każdym niezapomniane wrażenie.

Stanisław Szuro, 27.04.2024r.

Previous ArticleNext Article