Najnowsze odkrycie w Banias (Cezarea Filipowa)

Kolejnym dowodem na to, że Ziemia Święta ciągle zaskakuje i pozostaje nieodkryta jest ostatnie znalezisko archeologiczne w rezerwacie przyrody Banias . Znaleziono tam ruiny jednego z najstarszych kościołów na terenie Izraela.

Dzisiejsze Banias, zwane za czasów Jezusa jako Cezarea Filipowa, leży u źródeł rzeki Jordan. Czczono tu kiedyś bożka natury o imieniu Pan, stąd nazwa „Paneas” wymawiana dziś jako „Banias”.

Herod Wielki wybudował tu świątynię ku czci Augusta, a jego syn Filip rozbudował miasto i nazwał je Cezareą.

Ewangeliści umiejscawiają w tym miejscu rozmowę Piotra z Jezusem, podczas której przyszły papież słyszy słowa: Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościól mój, a bramy piekielne go nie przemogą”(Mt 16,18). Według profesora Adi Erlicha z Uniwersytetu w Hajfie, odkryta świątynia może być miejscem, w którym Jezus zlecił Piotrowi bycie Jego następcą na ziemi.

Pochodzący z około 400 roku n.e. kościół, został odkryty w ramach wykopalisk archeologicznych prowadzonych przez Wydział Archeologii Urzędu ds. Przyrody i Parków Uniwersytetu w Hajfie.

Archeologowie byli zaskoczeni, odkrywając pozostałości mozaiki ozdobionej krzyżami i innymi symbolami chrześcijańskimi, świadczącymi o tym, iż w miejscu które badali znajdował się kiedyś kościół.

Odkryto również duży kamień, na którym wyryto mnóstwo małych krzyżyków. To prawdopodobnie ślady wykonane przez pielgrzymów odwiedzających kościół po tym, jak stał się on centrum pielgrzymek.

Podczas wykopalisk znaleziono także nisze, ołtarze i inne przedmioty , które dowodzą, iż wcześniej miejsce to było rzymskim kompleksem na otwartym powietrzu, służącym do kultu bożka Pana. W centralnym miejscu kompleksu odkryto także mały basen.

Archeologowie twierdzą, iż kościół, który odkryli, powstał na bazie architektury pogańskiej, w miejscu w którym chrześcijaństwo stało się oficjalną religią Ziemi Świętej w IV wieku n.e.

Liczne spadki i zagłębienia na terenie obiektu świadczą o tym, iż odktyty kościół uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, przez co połowa kontrukcji zatonęła. Badacze przypuszczają, iż świątynia została później odnowiona w VII wieku i stała się miejscem pielgrzymek,a znaleziony kamień z krzyżami pochodzi właśnie z tego okresu.

Nieprzypadkowo Ziemię Świętą nazywa się Piątą Ewangelią. Powyższe odkrycie jest tylko kolejnym dowodem na to,że wizyta w tym wyjątkowym miejscu jest prawdziwą lekcją wiary.

Karolina Maoz, 04.11.2020

 

Źródłó: The Jerusalem Post, Byzantine church discovered in Banyas, z dnia 28.10.2020

Previous ArticleNext Article