Góra Błogosławieństw

Góra Błogosławieństw to wzgórze w północnym Izraelu na płaskowyżu Korazim. Uważa się, że jest to miejsce, w którym Jezus wygłosił Kazanie na Górze. Z góry, z widokiem na północno-zachodni brzeg Jeziora Galilejskiego, roztaczają się zachwycające widoki na północną część jeziora i klify Wzgórz Golan.

Chociaż konkretne miejsce, w którym Jezus stał i wygłaszał swoje kazanie, nigdy nie zostało potwierdzone fizycznymi dowodami, położenie Góry Błogosławieństw jest całkowicie uzasadnione, ponieważ Jezus często bywał w Kafarnaum, które znajduje się zaledwie kilka kilometrów dalej i jest wyraźnie widoczne z góry.

Chociaż z oczywistych względów jest to miejsce ważne religijnie, nie trzeba być religijnym, aby cieszyć się pięknem tego miejsca. Wszyscy odwiedzający mogą podziwiać i docenić jego wyjątkową atmosferę oraz niesamowitą architekturę kościoła i przepięknego, otaczającego go, ogrodu.

Kościół Błogosławieństw to imponujący ośmioboczny budynek zaprojektowany tak, aby wtapiał się w okoliczne zbocze. Został zbudowany w 1938 r. według projektu włoskiego architekta Antonio Barluzziego, a częściowo sfinansował go Benito Mussolini.

Osiem boków kościoła reprezentuje osiem błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze – które znajdują się również w witrażach kościoła, po jednym na każdym z ośmiu boków kościoła. Ołtarz centralny, wykonany z alabastru i onyksu, otoczony jest siedmioma cnotami (sprawiedliwość, miłość, roztropność, wiara, męstwo, nadzieja i umiarkowanie) przedstawionymi na mozaice.

Nieskazitelny ogród przed kościołem ma dodatkowe ołtarze do odprawienia grupowego nabożeństwa. W wejściu do kościoła znajdują się dwa cenne, oryginalne paliasy (białe płaszcze), które podarowali odwiedzający go papieże: Paweł IV w 1964 r. i Jan Paweł II w 2000 r.

Wstęp jest bezpłatny, ale należy opłacić parking, jeśli podjeżdża się samochodem lub autokarem. Wejście na teren zamknięte jest w południe w godzinach 12:00-14:00.

Na szczycie Góry Błogosławieństw znajduje się też chrześcijańskie centrum zwane Domus Galilee (Dom Galilei), które zostało otwarte w 2000 roku na spotkania, studia i rekolekcje. Centrum i przylegający do niego klasztor należą do Drogi Neokatechumenalnej, katolickiego ruchu reformacji chrześcijańskiej.

Biblioteka centrum poświęcona jest książkom o Kazaniu na Górze, a w kaplicy znajduje się duży obraz Argüello, który oddaje hołd żydowskim korzeniom kościoła. Do kościoła przylega funkcjonujący klasztor i schronisko. Kościół katolicki prowadzony przez Siostry Nazaretanki, otwarty jest dla każdego, ale aby odwiedzić Domus Galilee należy wcześniej się umówić na konkretny dzień oraz godzinę.

Ewangelia według św. Mateusza:
Jezus widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie.
Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”.

Anna Szczypińska, 28.02.2022r.

Previous ArticleNext Article