Eid al-Adha – Święto Ofiarowania

19 lipca po zachodzie słońca rozpoczyna się, trwające 4 dni, muzułmańskie święto Eid al-Adha, zwane Świętem lub Festiwalem Ofiarowania, a po turecku: Kurban Bayram. Jest to drugie po Id al-Fitr, kończącym Ramadan, najważniejsze święto dla Islamu.

Święto to upamiętnia ofiarę jaką miał złożyć Abraham na górze Moria ze swojego pierworodnego syna. Dla Chrześcijan jest nim Izaak, a dla Muzułmanów – Ismail, zrodzony z niewolnicy Hagar, od którego pochodzą Arabowie i Nabatejczycy. Bóg w ostatniej chwili „podsunął” Abrahamowi baranka do ofiarowania doceniając w ten sposób gotowość Abrahama do poświęcenie dla Niego nawet swojego ukochanego syna.

Dziś Muzułmanie, których na to stać, 10 dnia 12 miesiąca Dhu al-Hijjah w kalendarzu islamskim, zabijają owcę, kozę, wielbłąda lub krowę na poświęcenie, wierząc, że w ten sposób Bóg nie odbierze im syna. Zabite zwierzę dzielą po równo pomiędzy członków rodziny, a także biedniejszych sąsiadów i przyjaciół. To również czas na odwiedziny w gronie rodzinnym, a także najbliższych przyjaciół i darowania sobie prezentów.

fot. Boris Gittes

fot. Boris Gittes

Tradycyjnie święto to kończy obowiązkową pielgrzymkę do Mekki tzw. Hadż. Każdy, zdrowy i mogący sobie na to pozwolić, Muzułmanin, powinien odbyć choć raz w życiu, pielgrzymkę do najświętszego miejsca dla Muzułmanów, czyli do Mekki. Najwięcej pielgrzymów przybywa do Mekki co roku, właśnie ostatniego miesiąca kalendarza muzułmańskiego.

Na koniec pielgrzymki, w dniu przypadającym na początek święta Eid, pielgrzymi udają się do położonej koło Mekki – Miny i tam „kamieniują diabła”, czyli rzucają kamieniami w 3 kamienne kolumny, symbolizujące szatana. Następnie powinni zabić ofiarne zwierzę na pamiątkę ofiary Abrahama.

Kiedyś dokonywano tego osobiście. Dziś, ze względu na ogromną liczbę przybywających w tym czasie pielgrzymów (co roku w tych dniach jest ich około 2 mln) można to zrobić za pomocą specjalnego kuponu, który można kupić już za równowartość ok. 200 dolarów. W takim przypadku ofiara w całości idzie na biednych.

Przez 4 dni święta Eid je się bardzo dużo potraw mięsnych dlatego też nazywane jest „Eid słonym”, w przeciwieństwie do Id al-Fitr, które nazywane jest „Eid słodkim”, gdyż podaje się wówczas dużo słodkich potraw.

W Eid ad-Adha też je się słodycze, zwłaszcza maamule, które wśród arabskich Chrześcijan króluje na stołach w Wielkanoc. Są to kruche ciasteczka z semoliny nadziewane orzechami lub daktylami.

Mimo, że święto to jest ściśle związane z pielgrzymką do Mekki, świętowane jest przez Muzułmanów na całym świecie. Tak więc, jeśli będziecie w Izraelu w tym czasie, nie zdziwcie się jak zobaczycie uciekające stada baranów i kóz – one dobrze wiedzą co ich wkrótce spotka 😊

Anna Szczypińska, 19.07.2021

Previous ArticleNext Article