Rezerwat Przyrody Doliny Hula

Dolina Hula znajduje się na północy izraelskiego regionu Górnej Galilei. Jej cud polega na tym, że do lat pięćdziesiątych XX wieku było to malaryczne bagno. Zostało ono osuszone, co umożliwiło osadnictwo i rolnictwo na tym obszarze. Jedynie centralne jezioro zostało zachowane jako Rezerwat Przyrody Dolina Hula, gdzie można zobaczyć naturalną florę i faunę doliny.

Rezerwat jest otwarty przez cały rok i jest przepięknym miejscem do spędzania czasu w różnych porach roku. Jest to przede wszystkim jedno z najlepszych na świecie miejsc do obserwacji ptaków ze względu na położenie na głównym szlaku ich migracji z Europy do Afryki i Azji, i z powrotem.

Na początku lat 90-tych jeden z obszarów doliny został ponownie zalany w wyniku ulewnych deszczy. Postanowiono zagospodarować okolicę i pozostawić zalany teren bez zmian. Nowe miejsce, o nazwie Agmon HaHula, stało się drugim domem dla tysięcy migrujących ptaków, które przelatują przez ten obszar jesienią i wiosną, a także domem wielu rodzimych ptaków, co czyni je popularnym miejscem dla obserwatorów ptaków z Izraela i za granicy.

Dziesiątki tysięcy ptaków, ponad 200 gatunków, w tym żurawie, bociany, pelikany, kormorany i czaple, przebywają w rezerwacie, wiedząc, że mogą tu i w całej Dolinie Hula znaleźć pod dostatkiem pożywienia.

Rezerwat jest również schronieniem dla rzadkich roślin wodnych, takich jak żółta flaga, papierowa trzcina i biała lilia wodna. Na niektórych obszarach pasą się bawoły. Ponownie wprowadzono tu również gatunki, które wyginęły na wolności, takie jak orzeł bielik.

W Agmon HaHula są ścieżki spacerowe, punkty obserwacyjne i teleskopy do obserwacji tysięcy ptaków zamieszkujących to miejsce. Odwiedzający mogą również wybrać się na wycieczki z przewodnikiem, którzy oferują wyjaśnienia dotyczące ptaków zamieszkujących dolinę.

Dolina Hula stanowi część północnej Doliny Wielkich Rowów Afrykańskich, która rozciąga się na południe aż do Mozambiku w Afryce. Dolina ta jest jednym z najbardziej obfitujących w wodę miejsc w Izraelu. Są tu takie źródła jak Ein Tina i Jakhula oraz duże rzeki, takie jak Dan, Snir, Hermon i oczywiście rzeka Jordan.

Ze względu na obfitość wody obszar ten jest zielony i kwitnący oraz zawiera liczne rezerwaty przyrody, takie jak HaTanur, Tel Dan i Banias.

Dolina Hula szczyci się również stanowiskami archeologicznymi, takimi jak Tel Hatzor, atrakcjami turystycznymi, takimi jak Muzeum Fotografii Tel Hai, zabytkami, takimi jak kompleks Tel Hai oraz centrami rozrywki dla dzieci i rodzin, takimi jak kolejka linowa Manara Cliffsand.

To jeden z najpiękniejszych regionów Izraela.

Anna Szczypińska, 01.10.2022r.

Previous ArticleNext Article