W poszukiwaniu Arki Przymierza

Około 1300-1500 r. p.n.e., podczas Exodusu, czyli ucieczki z niewoli egipskiej, naród Izraela powracający do Kanaanu, szedł przez pustynię 40 lat. W tym czasie Mojżesz otrzymał na Górze Synaj kamienne tablice Dekalogu, czyli 10 Przykazań. Złożono je w Arce Przymierza.

Była to skrzynia zrobiona z drzewa akacjowego, obita złotem i przykryta złotą płyta tzw. kaporet. Wieka strzegły złote cherubiny, a w środku oprócz Dekalogu przechowywano również laskę Aarona i dzban z manną.

Arka Przymierza była uważana za najświętszy ze wszystkich obiektów i była początkowo przechowywana w tzw. Przybytku, czyli namiocie z zasłonami szytymi złotą nicią.

Po powrocie do Kanaanu, pierwszym miastem jakie napotkali Izraelici po przekroczeniu rzeki Jordan było Jerycho. Obchodzono mury Jerycha z Arką przez 7 dni, aż mury same runęły. Następnie przechowywano ją w Shilo.

W oczekiwaniu na wielką bitwę z Filistynami pod Ma’avar Afek, Arka Przymierza została przetransportowana z Shilo na miejsce bitwy. Bitwa zakończyła się katastrofalnie – dzieci Izraela zostały pokonane, a Arka wpadła w ręce Filistynów.

Jednakże Arka sprowadziła katastrofy na swoich oprawców. Zdesperowani Filistyni postanowili zwrócić ją Izraelowi. Wagon zaprzężony w dwa woły przywiózł arkę z miast filistyńskich do Tel Beit Szemesz.

Mieszkańcy Beit Szemesz również zostali dotknięci plagą spowodowaną przez Arkę, więc przeniesiono ją do Kiryat-Ye’arim. Starożytne wzgórze („Tel”) znajduje się obecnie na terenie klasztoru Matki Bożej na Arce, położonego nad ciekawą i malowniczą wioską Abu Ghosh. 

W 950 r. p.n.e Król Salomon, syn Davida, wybudował na biblijnym wzgórzu Moria – Świątynię Jerozolimską. W centrum świątyni stanął Przybytek, miejsce Najświętsze z Najświętszych, a w nim stanęła Arka Przymierza. Do miejsca tego miał dostęp tylko Arcykapłan i tylko w dniu Święta Yom Kippur – Święta Przebaczenia (Pojednania z Bogiem). W tym roku przypada ono 28.09.

W 586 r p.n.e Babilończycy napadli na Palestynę, podbili ją i zburzyli Pierwszą Świątynię, a Żydów zabrali do niewoli. Wówczas też Arka zaginęła.

Niektóre kościoły wschodnie wierzą, że Arka Przymierza przechowywana jest w Sudanie i zostanie odnaleziona przez Jezusa Chrystusa podczas Jego ponownego przyjścia na Ziemię.

Kościół etiopski wierzy, iż Arka przechowywana jest na terenie Etiopii w Aksun i strzeżona jest dożywotnio przez jednego kapłana.

Niektóre tradycje twierdzą, iż przechowywana jest na Górze Nebo, w Jordanii, dokąd miał ją przenieść prorok Jeremiasz.

Pobożni Żydzi wierzą, iż przechowywana jest pod Wzgórzem Świątynnym w Jerozolimie, dokąd przenieśli ją kapłani przed zburzeniem Świątyni przez Babilończyków. Według nich usytuowana jest pod Studnią Dusz, znajdującą się obecnie pod Świętą Skałą. Święta Skała z kolei znajduje się w charakterystycznym dla Jerozolimy budynku Kopuły na Skale, jednym z najświętszych miejsc dla muzułmanów.

Anna Szczypińska, 26.09.2020

Previous ArticleNext Article