Święto Matki Bożej z Góry Karmel

Święto to obchodzone jest 16 lipca i zostało ustanowione po raz pierwszy pod koniec XIV wieku dla upamiętnienia aprobaty rządów Zakonu Karmelitów sto lat wcześniej. Według legendy wspólnota religijna powstała jeszcze przed Chrystusem na Górze Karmel.

Jest to góra z widokiem na Morze Śródziemne, na której prorok Eliasz z powodzeniem rzucił wyzwanie kapłanom Baala i pozyskał lud dla prawdziwego Boga. Święto Matki Bożej z Góry Karmel weszło do kalendarza Kościoła powszechnego na początku XVIII wieku.

Chociaż nie ma historycznych dowodów na istnienie przedchrześcijańskiej społeczności karmelitańskiej, wzmianki z XII wieku mówią o społeczności mnichów na świętej górze. Mimo ciągłych trudności wspólnota wybudowała w 1263 r. klasztor i kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny na Górze Karmel, zwany też kościołem Stella Maris („Gwiazdy Morza”).

Góra Karmel została zajęta przez muzułmanów w 1291 roku, bracia zostali zabici, a klasztor spalony. 

Zalesiony masyw góry Karmel

Stella Maris

Wnętrze kościoła Stella Maris

Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel

Brązowy Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel, zgodnie z tradycją karmelitańską, został podarowany przez Matkę Bożą św. Szymonowi Stockowi, ówczesnemu Ojcu Generałowi, 16 lipca 1251 r. Matka Boża podarowała świętemu następującą obietnicę, mówiącą: „Przyjmij, mój umiłowany synu, ten habit twojego zakonu: to będzie przywilejem dla ciebie i dla wszystkich karmelitów, że ktokolwiek umiera w tym ubraniu, nigdy nie będzie cierpiał ognia wiecznego. To zbawienie, ochrona w niebezpieczeństwie i rękojmia pokoju”.

Innym ważnym aspektem noszenia Szkaplerza jest Przywilej Szabatu. Dotyczy to obietnicy złożonej przez Matkę Bożą papieżowi Janowi XXII. W wydanym przez siebie liście papieskim opowiedział o wizji, którą miał. Stwierdził, że Błogosławiona Dziewica powiedziała mu w tej wizji o tych, którzy noszą Szkaplerz, że: „Ja, Matka Łaski, zstąpię w sobotę po ich śmierci i kogo znajdę w czyśćcu, uwolnię, aby ich zaprowadzić na świętą górę żywota wiecznego”.

Papież Pius XII powiedział: „Szkaplerz jest praktyką pobożności, która przez swoją prostotę jest odpowiednia dla każdego i szeroko rozpowszechniła się wśród wiernych Chrystusa ku ich duchowej korzyści”.

W naszych czasach Papież Paweł VI powiedział: „Niech wierni wysoko cenią praktyki i nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny – Różaniec i Szkaplerz Karmelu”.

Zgodnie z tradycją Kościoła, aby uczestniczyć w tym Przywileju i uczestniczyć w innych duchowych dobrodziejstwach Szkaplerza, konieczne są trzy warunki: nosić szkaplerz, zachowywać czystość zgodnie ze swoim stanem życia i odmawiać różaniec.

Szkaplerz może być w formie medalika, który ma z jednej strony wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa, a z drugiej wizerunek Maryi. Tradycyjnie pielgrzymi przyjmują Szkaplerz właśnie na Górze Karmel w Izraelu.

Anna Szczypińska, 16.07.2022r.

Previous ArticleNext Article