Słowo na niedzielę: Wielki Tydzień

Liturgia najbliższych dni przybliża nam podstawową tajemnicę wiary: Mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Pańskie. Wkraczamy na ważną drogę. Nie przebiegajmy jej zbyt szybko, nie pomijajmy żadnego etapu, bo zapomnimy o tym, co najbardziej istotne. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas.

W Wielkim Tygodniu zazwyczaj robiło się porządki i zakupy – był to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zaganianych tygodni w roku, często brakowało czasu i sił nawet na pójście do kościoła w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Teraz w dobie pandemii… wszystko pełne obawy, lęku, ale też i tęsknoty za udziałem w liturgii Triduum Paschalnego, kultywowaniu wielkanocnych tradycji.

Tym bardziej dlatego, podczas rozpoczynającego się Wielkiego Tygodnia, towarzyszmy Jezusowi w Jego bolesnej drodze i śmierci na Krzyżu naszą obecnością i modlitwą. Czyniąc to, nie zapominajmy także, że to my jesteśmy wciąż sprawcami okrucieństw. On umarł za nasze grzechy!

Rozważanie Męki Pańskiej ma moc kształtowania naszego życia. Odkrywania tożsamości chrześcijańskiej, brata i siostry Jezusa. Dzięki wpatrywaniu się w krzyż wielu świętych nauczyło się jak cierpieć i prawdziwie kochać. Możemy tego nauczyć się także i my.

Zechciejmy mieć potrzebę i pragnienie uczestniczenia w tych zbawczych wydarzeniach. W ten sposób stawajmy się świadkami chwil i wydarzeń, które nie tylko dwa tysiące lata temu rozegrały się w Jerozolimie, lecz także dziś dokonują się tu i teraz.

Jeśli chcemy poznać Chrystusa i iść za Nim, musimy się przejąć Jego cierpieniem i opuszczeniem. Poczuć się sprawcami – a nie tylko biernymi słuchaczami. Przychodząc do kościoła usiąść z Apostołami do Wieczerzy, wyjść do Getsemani. Być świadkiem biczowania zdrad i obelg.

Wielki Tydzień Męki Pańskiej niech pobudzi na do unikania wszelkiego wygodnictwa, niechęci i lenistwa. Niech ożywi naszą miłość i usunie oziębłość.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody liturgiczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar Kościoła, który może ubogacić naszą rodzinę i zbliży nas do Chrystusa.

Dzięki głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygodnia, zanurzeniu się w tajemnicę Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie, odnowić naszą wiarę i nawrócić się do Boga.

ks. Bartosz Mitkiewicz, 28.03.2021

Previous ArticleNext Article