Simchat Tora, czyli Radość Tory

Na zakończenie Sukot Żydzi obchodzą dwa ważne święta: Szmini Aceret („Ósmy Dzień Zgromadzenia”) i Simchat Tora („Radość Tory” lub „Radowanie się w Torze”). W Izraelu i wśród liberalnych Żydów łączy się je w jedno święto, które przypada w dzień po zakończeniu Sukot.

Biblia wspomina o Szmini Aceret, ale jego dokładna funkcja nie jest jasna. W czasach Drugiej Świątyni był to dzień poświęcony rytualnemu oczyszczeniu ołtarza w Świątyni. Wraz ze zniszczeniem Świątyni w 70 roku n.e. ta funkcja stała się przestarzała. Obecnie symbolicznie wyznacza początek pory deszczowej w Izraelu i dlatego obejmuje pierwszą w roku modlitwę o deszcz. 

W przeciwieństwie do wielu innych świąt, przestrzeganie Szmini Aceret i Simchat Tora koncentruje się w synagodze i gminie. W Shemini Aceret niektórzy nadal jedzą w sukkach, ale w przeciwieństwie do Sukkot, z tą czynnością nie wiążą się żadne błogosławieństwa.

Simchat Tora jest bardzo ważnym świętem dla wyznawców judaizmu. W synagogach kończy ono roczny cykl czytania Tory, lekturą zakończenia Księgi Powtórzonego Prawa, które opisuje schyłek życia Mojżesza, jego błogosławieństwo nad narodem Izraela wypowiedziane na górze Nebo oraz przygotowania do wejścia do Ziemi Izraela. Jednocześnie rozpoczyna się nowy cykl czytania Tory, którego początek to opis stworzenia świata z Księgi Rodzaju.

W Izraelu święto Simchat Tora jest dniem wolnym od pracy. Pod Ścianą Płaczu w Jerozolimie oraz we wszystkich synagogach zbierają się tłumy religijnych Żydów. Wszyscy odświętnie ubrani, synagogi są specjalnie przystrojone z tej okazji.

Główna ceremonia święta obejmuje procesje, tańce i śpiewy ze zwojami Tory i innych ksiąg wokół bimy, którą okrąża się siedmiokrotnie, ale także wokół synagogi. Tego dnia w synagogach kobiety modlą się razem z mężczyznami.

Dla Żydów zlaicyzowanych, niepraktykujących, święto Simchat Tora to dzień z rodziną i bliskimi, spędzany na wycieczkach, piknikach i imprezach kulturalnych. W wieczór kończący święto organizuje się zabawy, koncerty i atrakcje kulturalne w parkach, skwerach i centrach miast.

Choć znaczenie Shemini Atceret jest nieco niejasne, Simchat Tora niesie jasne przesłanie o centralnym miejscu Tory w życiu Żydów, jest źródłem żydowskiej tożsamości. 

Karolina Maoz, 06.10.2023r.

Previous ArticleNext Article