Starożytna Sadzawka Siloe w Jerozolimie zostanie otwarta dla publiczności

Starożytna sadzawka Siloam, znajdująca się w Parku Narodowym Miasta Dawida w Jerozolimie, wkrótce zostanie w pełni odkopana i po raz pierwszy we współczesnej historii udostępniona zwiedzającym.

Wizualizacja Sadzawki Siloe w okresie Drugiej Świątyni

Źródło zdjęcia: www.israel23.org
Autor: Shalom Kveller/City of David Archives

Basen został zbudowany po raz pierwszy około 2700 lat temu, jako część systemu wodnego Jerozolimy w VIII wieku p.n.e,. za panowania króla Ezechiasza, jak opisano w Biblii w Księdze Królewskiej II, 20:20:

„A czyż pozostałe dzieje Ezechiasza i cała jego potęga oraz sposób, w jaki wykonał sadzawkę i kanał, i doprowadził wodę do miasta, nie są opisane w Księdze Kronik królów judzkich?”

Sadzawka Siloe służyła jako zbiornik dla wód ze źródła Gichon, które były kierowane przez podziemny tunel wodny, dlatego już w okresie Pierwszej Świątyni była uważana za jeden z najważniejszych obszarów Jerozolimy.

Ze względu na swoje położenie i znaczenie Sadzawka Siloe została odnowiona i rozbudowana około 2000 lat temu, pod koniec okresu Drugiej Świątyni. Uważa się, że w tym czasie sadzawka była używana jako miejsce do rytualnej kąpieli („mykwa”) przez miliony pielgrzymów, którzy gromadzili się w sadzawce Siloe, zanim udali się przez Miasto Dawida do Świątyni.

W Ewangeliach sadzawka jest wymieniona jako miejsce, w którym Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia. Pozostała w użyciu aż do okresu bizantyjskiego, około VI wieku n.e.

W 1880 r. w tunelu wodnym, zaledwie kilkadziesiąt metrów od Sadzawki, odkryto napis Siloam. Inskrypcja, obecnie znajdująca się w Muzeum Archeologicznym w Stambule, jest napisana starożytnym pismem hebrajskim i opisuje, w jaki sposób woda ze źródła Gichon została skierowana do sadzawki za panowania króla Ezechiasza.

Przez lata z Sadzawką Siloe wiązano wiele tradycji, a od końca XIX wieku była ona celem ekspedycji archeologów z całego świata.

W 2004 roku podczas prac infrastrukturalnych prowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe Hagihon odsłonięto część stopni basenu. W rezultacie IAA (Izraelski Urząd ds. Starożytności) rozpoczęło systematyczne wykopaliska pod kierunkiem profesorów Roni Reicha i Eli Shukrona. W ramach wykopalisk odsłonięto północny obwód, a także niewielką część wschodniego obwodu sadzawki Siloe. Obwód basenu został zbudowany jako szereg stopni, pozwalających kąpiącym się usiąść i zanurzyć się w jego wodach.

Według szacunków Sadzawka Siloe przechodziła przez wiele etapów rozwoju, a u szczytu swojej świetności miała rozmiar około 5 dunamów (ok.125m2) i była wyłożona imponującymi płytami chodnikowymi.

Po raz pierwszy we współczesnej historii wykopaliska przeprowadzone przez IAA umożliwią pełne odsłonięcie sadzawki Siloe w ramach oficjalnych wykopalisk archeologicznych.

W pierwszym etapie zwiedzający będą mogli obserwować wykopaliska archeologiczne, a w najbliższych miesiącach Sadzawka Siloe zostanie udostępniona turystom jako część trasy, która rozpocznie się w najbardziej wysuniętym na południe punkcie Miasta Dawida i zakończy przy Ściany Płaczu.

Karolina Maoz, 23.01.2023r.

Previous ArticleNext Article