2000-letnie monety „Wolność dla Syjonu” znalezione w Izraelu

Monety, datowane na okres około Drugiej Świątyni i okres rewolty Bar Kochby, dokumentują bunt Żydów przeciwko Rzymianom.

Dwie monety sprzed około 2000 lat zostały znalezione w regionie Binyamin na Zachodnim Brzegu w północnej części Pustyni Judzkiej podczas badania archeologicznego przeprowadzonego przez Uniwersytet Bar-Ilan i Radę Regionalną Binyamin. Monety pochodzą z okresu I i II Wojny Żydowskiej przeciwko Rzymianom.

Źródło zdjęcia: The Jerusalem Post
Autor: TAL RAGOVSKY

Jedną monetę odkryto w pobliżu Wadi Rashash, a drugą w miejscu znanym jako Kirbet J’bait. Artefakt znaleziony w Kirbet J’bait został wybity około 67 roku n.e. Po jednej stronie znajduje się liść winorośli i hebrajski napis Herut Syjon (Wolność dla Syjonu), a po drugiej kielich i napis „Rok drugi”.

Zaledwie trzy lata później, w 70 roku n.e., Rzymianie zniszczyli Świątynię w Jerozolimie. W okolicy odkryto kilka innych pozostałości z tego okresu, w tym łaźnię rytualną.

Druga moneta pochodzi z czasów buntu Bar Kochby około 70 lat później. Z jednej strony widnieje gałązka palmowa otoczona wieńcem i napisem LeHerut Yerushalayim (Wolność dla Jerozolimy), a z drugiej instrument muzyczny i imię „Szimon” – imię przywódcy rebelii Bar Kochby.

Rewolta – znana również jako Wojna Żydowska – wybuchła z powodu restrykcji religijnych nałożonych przez Rzymian, a także ich decyzji o budowie rzymskiego miasta Aelia Capitolina na ruinach żydowskiej Jerozolimy, w tym pogańskiego sanktuarium, w miejscu, w którym stała Świątynia.

W tamtych czasach monety uważano za ważny wyraz suwerenności, jak powiedział w ostatnim wywiadzie dla The Jerusalem Post Donald T. Ariel, szef Departamentu Monet w Izraelskim Urzędzie Zabytków.

Kilkaset monet z czasów Bar Kochby znaleziono w wykopaliskach na terenie Izraela, głównie na obszarze znanym jako Judea, gdzie powstańcom udało się odnieść kilka ważnych zwycięstw nad Rzymianami. Niektóre z nich odkryto w jaskiniach na kilku obszarach na Pustyni Judzkiej.

Jednak znalezisko w Wadi Rashash to pierwszy przypadek odkrycia takiego artefaktu w tym konkretnym miejscu. Obszar ten stanowił wówczas 11 dystrykt prowincji Judei. Jej stolicą był Akrabat. Nowoczesna arabska wioska o tej samej nazwie wciąż stoi w tym samym miejscu.

„Ta moneta jest w rzeczywistości pierwszym dowodem na to, że region Akrabat, najbardziej wysunięty na północ okręg Judei w okresie rzymskim, był kontrolowany przez administrację Bar Kochby” – twierdzą archeolodzy.

Oprócz monet archeolodzy odkryli fragmenty ceramiki i inne elementy sugerujące ciągłość osadnictwa żydowskiego w tym czasie.

Jaskinie w Wadi Rashash były znacznie mniejsze niż te na innych obszarach Pustyni Judzkiej, gdzie ukrywali się żydowscy uchodźcy.

„Jednak na podstawie ilości ceramiki możemy założyć, że schronienie znalazło tam dziesiątki osób” – powiedział Raviv.

Jaskinie miały tę zaletę, że znajdowały się bardzo blisko źródła, a także starożytnej osady, która istniała w miejscu dzisiejszej arabskiej wioski Duma. „Dlatego możemy założyć, że ci uchodźcy znaleźli schronienie bardzo blisko swoich domów” – dodał.

Anna Szczypińska, 08.08.2021

 

https://www.jpost.com/archaeology/2000-year-old-freedom-to-zion-coins-found-in-binyamin-region-673677

Previous ArticleNext Article