Lew Judy – symbol Jerozolimy

Lew Judy, po hebrajsku Aryeh Yehudah, jest potężnym i starożytnym symbolem żydowskim. Reprezentuje plemię Judy, Jerozolimę i naród żydowski.  

Obraz lwa pojawia się w Torze w Księdze Rodzaju, gdy Jakub, błogosławiąc go, nazywa swojego syna Judę „Młodym Lwem Judą”. Od tego momentu lew stał się symbolem plemienia Judy, a wyrażenia „Młody Lew Juda” i „Lew Judy” od tamtej pory żyją w żydowskiej tradycji i wyobraźni artystycznej. 

Pokolenie Judy było czymś więcej niż tylko jednym z biblijnych Dwunastu Plemion Izraela, gdyż miało dla narodu żydowskiego ogromne znaczenie historyczne i kulturowe.

W starożytności było to potężne plemię, z którego pochodzili królowie i władcy, i które kontrolowało Królestwo Judy i Jerozolimę, będące centrum kultu i kultury Izraelitów.

Nazwa „Judea” pochodzi od pokolenia Judy i stąd pochodzi współczesne określenie judaizmu. Plemię to jako jedno z nielicznych przetrwało wypędzenie Izraelitów przez Babilończyków i Asyryjczyków i stało się podstawą narodu żydowskiego. 

Ponieważ większość dzisiejszych Żydów uważa się za potomków pokolenia Judy, Lew Judy był używany od pokoleń jako ogólny symbol żydowski, a ponieważ Jerozolima była stolicą Królestwa Judy, po utworzeniu nowoczesnego państwa Izrael na oficjalny symbol miasta Jerozolimy wybrano potężnego lwa. 

Dziś wizerunek Lwa Judy można znaleźć w całym mieście, nie tylko na oficjalnych insygniach i flagach, ale także na dziełach sztuki, rzeźbach, dekoracjach budynków, a nawet miejskich ławkach i pokrywach studzienek kanalizacyjnych. 

Wielu Żydów na całym świecie łączy się z Jerozolimą, Ziemią Izraela i tradycją biblijną, umieszczając Lwa Judy na biżuterii, odzieży lub dziełach sztuki w swoich domach. 

Anna Szczypińska, 18.12.2023r. 

Previous ArticleNext Article