Kurban Bajram – Święto Ofiarowania

We wtorek 27 czerwca tego roku, rozpoczyna się najważniejsze święto muzułmańskie, Kurban Bajram [Święto Ofiarowania]. Święto to upamiętniające ofiarę złożoną przez proroka Abrahama trwa 4 dni.

Postać Abrahama zajmuje ważne miejsce w religii islamu. Zgodnie z objawieniami, jakie za pośrednictwem archanioła Gabriela miał otrzymać prorok Mahomet, Abraham był pierwszym prorokiem, który przyjął objawienia Boże (Allaha). Był on szczerze wierzącym hanifem, czyli przyjmującym istnienie jednego Boga i odrzucającym wielobóstwo.

Meczet Kopuły Skały stojący w miejscu ofiary Abrahama

Grób proroka Abrahama w Hebronie

Zgodnie z islamem, od Abrahama wywodzą się kolejni prorocy. Dlatego też uznawany jest za patriarchę muzułmanów. Pierworodnym synem Abrahama był Ismail. Drugim z kolei Izaak. Stary Testament opisuje, jak prorok Abraham uznaje pierworództwo Izaaka, którego urodziła mu żona Sara. Odrzuca zaś Ismaila, urodzonego przez niewolnicę Hagar. Muzułmanie uważają, że jest to późniejsze fałszerstwo dokonane przez Żydów wywodzących się od Izaaka, aby zdeprecjonować Arabów wywodzących się od Ismaila.

W rozdziale 37 Koranu, świętej księgi islamu, jest opisana ofiara Abrahama. Miał on mieć sen, w którym Bóg nakazał mu zabić swojego pierworodnego syna i złożyć jego ciało w ofierze. Abraham opowiedział sen Ismailowi, a on przyjął z pokorą wolę Bożą. Następnie udali się na szczyt Moria, gdzie Ismail ułożył stos drewna, przygotowując wykonanie ofiary. Bóg jednak, widząc oddanie Abrahama, pozwolił mu złożyć w ofierze barana zamiast dziecka.

Barany w Jerozolimie w przeddzień święta

Meczet Al Aksa w Jerozolimie

Na pamiątkę, wynikającego z posłuszeństwa Bogu, czynu Abrahama każdy ojciec rodziny składa ofiarę. Kurban to właśnie jest rytualna ofiara, na którą składa się zabicie, w imię Boga, określonych prawem muzułmańskim zwierząt: owcy, barana, wielbłąda lub krowy. Zwierzę musi zostać zabite rytualnie. Następnie jego mięso dzieli się na trzy części tak, by ⅓ oddać potrzebującym, ⅓ krewnym, a pozostałą ⅓ spożyć na wspólnej uczcie.

Samo święto rozpoczyna się w meczecie. Modlitwa poranna jest wyjątkowo uroczysta, a w czasie jej trwania, wierni powinni wysłuchać kazania. Następnie rozdziela się prezenty bliskim i potrzebującym. Wielu muzułmanów zamiast tradycyjnego mięsa składa datki pieniężne przeznaczone na pomoc biednym i na fundacje charytatywne.

Po uroczystym nabożeństwie w meczecie wierni udają się na uroczyste obiady. Dominują na nich dania mięsne. Jednak nie może zabraknąć innych, a szczególnie słodyczy. Często zaprasza się na nie sąsiadów lub dalszą rodzinę. Święta dla muzułmanów są bowiem jednym z głównych elementów integracji. Stanowią doskonałą okazję do spotkań rodzinnych oraz odświeżania znajomości.

Stanisław Szuro, 27.06.2023r.

Previous ArticleNext Article