Krótkie podsumowanie 2023 roku w demografii Izraela

Izraelskie Centralne Biuro Statystyczne szacuje, że populacja Izraela na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 9,842 mln –z czego 73,2% stanowią Żydzi, 21,1% Arabowie i 5,7% innych osób, w tym niearabskich chrześcijan.

W 2023 r. Liczba ludności wzrosła o 1,9%, z czego 72% wynika z narodzin około 179 000 dzieci (73,3% z matek Żydówek, 24,1% z matek arabskich i 2,6% z innych), a 28% z powodu imigracji.

To mniej niż stopa wzrostu wynosząca 2,2% w 2022 r., głównie z powodu spadku imigracji. W 2022 r. do Izraela przybyło 73 000 imigrantów. W 2023 roku przybyło ich około 45 000, w tym 75% z Rosji i Ukrainy.

Szacunki dotyczące populacji nie uwzględniają obywateli-imigrantów (osób urodzonych przez obywatela Izraela za granicą, którzy wrócili do Izraela, aby zamieszkać w Izraelu), Izraelczyków mieszkających za granicą od ponad roku, jak również pracowników zagranicznych przebywających na miejscu.

Biuro szacuje, że w 2023 r. zginęło około 49 500 mieszkańców Izraela.

Opublikowano także ankietę dotyczącą najpopularniejszych imion nadawanych nowym dzieciom w Izraelu w 2023r. W przypadku żydowskich dziewcząt na czele listy znajdują się Abigail, Tamar i Ayala. W przypadku żydowskich chłopców najpopularniejszymi nazwiskami były David, Ariel i Lavi. Muhammad i Maryam nadal są najpopularniejszymi imionami nadawanymi odpowiednio arabskim chłopcom i dziewczętom.

Karolina Maoz, 12.01.2023r.

Previous ArticleNext Article