Na pustyni Negew odkryto jeden z najstarszych meczetów na świecie

Zespół izraelskich archeologów zidentyfikował i wykopał jeden z najstarszych znanych meczetów na świecie. Mała sala modlitewna z VII wieku n.e. została odkryta podczas wykopalisk przed budową nowych dzielnic w beduińskim mieście Rahat na pustyni Negew. Znajduje się ona w odległości około dwóch kilometrów od innego meczetu z VII wieku, który odkryto w 2019roku. 

Źródło zdjęcia: The Times of Israel

Autor: Assaf Peretz

Źródło zdjęcia: The Times of Israel

Autor: Emil Aladjem

„To, co jest wyjątkowe w nowo odkrytym meczecie, to proliferacja (mnogość) ceramiki z VII wieku w tym miejscu, co czyni go jednym z najwcześniejszych meczetów na świecie” – powiedziała archeolog dr Elena Kogan – Zehavi, jedna z dyrektorów wykopalisk z Izraelskiego Urzędu ds. Starożytności.

„Islam powstał około 610 roku n.e. Chociaż arabski podbój Ziemi Świętej miał miejsce w 636 roku, islam stał się religią większości dopiero w IX wieku. Powyższe dwa meczety stanowią klucz do  namalowania obrazu rozprzestrzeniania się islamu pod koniec ery Bizancjum”- dodała dr Kogan – Zehavi.

Obie sale modlitewne zostały zidentyfikowane jako meczety ze względu na ich elementy konstrukcyjne: kwadratową salę i ścianę skierowaną w stronę Mekki. Dodatkowo w nowo odkrytym meczecie, w środkowej części muru zwróconego  w kierunki południowym, znajduje się nisza w kształcie półkola – mihrab. 

W przeciwieństwie do pobliskiego meczetu, nowo odkryty zawierał mnóstwo ceramiki, która jest wyraźnie typograficznie datowana na VII – VIII wiek. 

Ciekawą zagadką w przypadku obu meczetów Rahat jest to, że zostały one zbudowane nieco daleko od niektórych osad, którym prawdopodobnie służyły, co prowadzi badaczy do kwestionowania roli sali modlitewnej w życiu codziennym. Ponieważ na otwartym Negevie nie brakuje miejsca, jego umiejscowienie jest prawdopodobnie znaczące.

Według dr Kogan – Zehavi naukowcy zaczynają układać „bardzo interesujący obraz” przejścia od osadnictwa zdominowanego przez chrześcijaństwo bizantyjskie, w tym klasztorów i znaczących budowli, do osadnictwa pół-koczowniczego ludu o innej, mniej trwałej tradycji budowlanej. 

Oprócz meczetu archeolodzy odkryli farmę z epoki bizantyjskiej, w której podobno mieszkali chrześcijańscy farmerzy. W jej wskład wchodziła wieża warowna oraz pomieszczenia z mocnymi murami okalającymi dziedziniec. 

Karolina Maoz, 23.06.2022r.

Źródło: The Times of Israel, One of the oldest known mosques in the world uncovered in Negev Bedouin city Rahat

Previous ArticleNext Article