6 rzeczy, które musisz wiedzieć o Jad Washem

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o Jad Washem

Instytut Pamięci Jad Washem co roku odwiedza ponad milion osób. Jest to szczególne miejsce nie tylko na mapie Izraela, ale i całego świata. Dowiedz się, co ma do zaoferowania.

1. Nazwa. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Washem lub (z angielskiego) Yad Vashem swoją nazwą nawiązuje do 56. wersetu księgi Izajasza. W dosłownym tłumaczeniu Yad Vashem to „miejsce i imię” i odnosi się do obietnicy: „dam miejsce w moim domu i w moich murach oraz imię lepsze od synów i córek, dam im imię wieczyste i niezniszczalne”. Celem Instytutu jest więc stworzenie takiego miejsca, które pozwoli na zawsze upamiętnić miliony ofiar Holokaustu.

2. Pomniki. Instytut pełen jest archiwów, dokumentów i pamiątek pozostałych po ofiarach Shoah. Można tam zobaczyć sztukę tworzoną przez więźniów wewnątrz obozów pracy, posłuchać lub przeczytać świadectwa ofiar i ich rodzin, jak również oddać hołd pomnikom bohaterów, w tym Polaków np. Janusza Korczaka.

3. Drzewa. W całym Instytucie rolę specjalnych pomników pełnią posadzone tam drzewa.  Mają one upamiętniać nie-Żydów, którym nadano tytuł Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Odznaczenia te, przyznawane jest osobom, które bez względu na konsekwencje ratowały Żydów w trakcie Holokaustu.

Liczba Sprawiedliwych, godnych tytułu okazała się tak ogromna, że ze względu na brak miejsca do sadzenia kolejnych drzew, obecnie bohaterowie upamiętniani są medalem i pamiątkową tabliczką wewnątrz Jad Washem Co więcej, każdy Sprawiedliwy mieszkający na terenie Izraela otrzymuje comiesięczne wsparcie o wysokości średniej pensji, a każdy Sprawiedliwy w trudnej sytuacji finansowej bez względu na miejsce zamieszkania wspierany jest ze środków Jewish Foundation for the Righteous.

4. Kursy i szkolenia. Instytut stara się szerzyć wiedzę dotyczącą Shoah, nie tylko poprzez przechowywanie i udostępnianie zgromadzonych informacji, ale organizuje również kursy i szkolenia online dotyczące informacji odnośnie życia w gettach, życia Żydów przed wojną czy historii obozów Zagłady.

5. Nagrody. Instytut dba również o nagradzanie osób aktywnie działających na rzecz upamiętnienia Shoah. Dzięki temu Jad Washem co roku przyznaje nagrody książkom, poruszającym temat Holokausty i obrazom nawiązującym do Shoah.

6. Kształt. Budynek Instytutu został zaprojektowany tak, że przypominam pryzmat. Jest to niezwykle symboliczny kształt, szczególnie ze względu na pozostawione wewnątrz specjalne miejsce gdzie pośród prochów ofiar Holokaustu pali się tzw. Eternal Flame (Wieczny Ogień). Znacząco wpływa to na moc przekazu Instytutu i na pewno nie pozwala o tym szczególnym muzeum zapomnieć.

Ewelina Kołodziej

Previous ArticleNext Article