Czy wiesz, że izraelskie krowy produkują najwięcej mleka na świecie?

Zaskoczony? Nie bądź. Połączenie wysokiego zapotrzebowania Izraelczyków na produkty mleczne i dobrze udokumentowanej pomysłowości państwa żydowskiego sprawia, że najnowocześniejszy przemysł mleczarski jest naturalnym rozwinięciem tego, co Biblia opisuje jako „kraj mlekiem i miodem płynący”.

Dzięki wsparciu rządu izraelscy rolnicy nauczyli się hodować krowy, lepiej wykorzystując środowisko naturalne, pomimo suchego klimatu w kraju i chronicznych niedoborów wody.

Metody rolników obejmują karmienie krów naturalną żywnością pochodzącą z recyklingu, wykorzystanie wody pochodzącej z recyklingu do uprawy paszy i ponowne wykorzystanie obornika w rolnictwie.

Aby uzyskać niezbędne wskaźniki, większość krów mlecznych w Izraelu „wyposaża się w elektroniczną identyfikację indywidualną, a prawie wszystkie dojnie są wyposażone w elektroniczne liczniki mleka”.

Większość izraelskich gospodarstw mlecznych stosuje metody elektroniczne do wykrywania cyklu rozrodczego krowy. Specjalne czujniki mierzą dzienną masę ciała krów i skład mleka pod kątem białka, tłuszczu, laktozy i innych. Wielu rolników mierzy także codzienne przeżuwanie i czas jedzenia.

Według izraelskiej komisji mleczarskiej średni uzysk mleka na izraelską krowę wynosi ponad 12 000 kg, czyli więcej niż produkcja krów gdziekolwiek indziej na świecie. Wszystko to pomimo niesprzyjających warunków panujących w Izraelu, w tym upału, wilgoci i ograniczonych zasobów.

To niezwykłe osiągnięcie jest wynikiem dziesięcioleci ciężkiej pracy w izraelskim przemyśle mleczarskim. Staranna hodowla, inteligentne zarządzanie gospodarstwem i zaawansowane technologie uczyniły izraelski przemysł mleczarski najlepszym na świecie.

Statystyki dotyczące izraelskiej hodowli bydła mlecznego są imponujące. W całym Izraelu znajduje się 750 gospodarstw mlecznych. Gospodarstwa te produkują wystarczającą ilość mleka, aby pokryć około 80% krajowego zapotrzebowania na mleko i inne przetwory mleczne.

Na przykład w 2016 roku izraelskie gospodarstwa mleczne wyprodukowały około 1450 milionów litrów mleka krowiego o wartości około 2,5 miliarda dolarów. Izraelscy hodowcy bydła również są kreatywni. Wykorzystując mleko krowie, stworzyli ponad 1000 różnych produktów mlecznych.

Krowy nie są jedynymi dostawcami mleka w Izraelu. Hodowle owiec i kóz, choć stanowią mniejszy odsetek, również wnoszą znaczący wkład w izraelski przemysł mleczarski. W całym Izraelu ponad 2400 rodzin hoduje stada owiec i kóz.

W 2016 roku izraelscy rolnicy wyprodukowali około 14,2 mln litrów mleka koziego i 9,7 mln litrów mleka owczego. Izrael wyhodował własną rasę owiec Awassi, która jest szczególnie wydajna i produkuje średnio 550 litrów mleka rocznie. Do produkcji serów miękkich i serów twardych, jogurtów i innych produktów mlecznych, z których wszystkie są popularne w Izraelu, wykorzystuje się także mleko owcze i kozie.

Izraelskie gospodarstwa zapewniają najwyższą wydajność mleka w przeliczeniu na krowę, po części dlatego, że starannie wyhodowały własny rodzaj krów, rasy izraelsko-holsztyńskiej, która jest specjalnie przystosowana do izraelskiego klimatu. Rasa ta powstała na początku lat trzydziestych XX wieku w drodze krzyżowania krów lokalnych i damasceńskich z bykami fryzyjskimi, a później z bykami rasy mlecznej. Rasa została opracowana w ramach izraelskiego systemu doskonalenia genetycznego.

Fakt, że pospolita izraelska krowa mleczna była wybierana z lokalnych stad hodowlanych przez pokolenia, sprawia, że jest ona dobrze przystosowana do trudnego, unikalnego izraelskiego środowiska: długich i gorących lat oraz chorób endemicznych. Wszystkie krowy hodowane są metodą sztucznej inseminacji. Dziś krajowe stado mleczne liczy około 125 000 krów mlecznych tej rasy.

Klimat i niewielka powierzchnia kraju sprawiają, że krów nie można pozostawiać na pastwiskach, dlatego żywione są lokalnie uprawianą, nawadnianą paszą uzupełnioną importowanym zbożem. Te warunki lokalne wymagają również, aby reprodukcja zwierząt znalazła się na pierwszym planie postępu.

Duża część izraelskiego rolnictwa opiera się na osadach spółdzielczych, które powstały na początku XX wieku. Kibuc jest dużą zbiorową jednostką produkcyjną. Członkowie kibucu wspólnie posiadają środki produkcji oraz dzielą się działalnością społeczną i gospodarczą.

Innym rodzajem osadnictwa jest moszaw, który opiera się na gospodarstwach indywidualnych, ale zorganizowanych w formie spółdzielczości. Mieszkańcy obu typów osiedli mają zapewniony pakiet usług komunalnych. Kibuc i moszaw wytwarzają obecnie 83% produktów rolnych kraju.

Krajowe spożycie na mieszkańca wynosi 176 kg w przeliczeniu na płynne mleko i od kilku lat rośnie. Podobnie jak w innych częściach świata, izraelski konsument staje się coraz bardziej świadomy ceny, a branża stoi przed wyzwaniem konieczności dostarczania produktów o tej samej wysokiej jakości przy niższych cenach.

Hodowla bydła mlecznego w Izraelu podlega kwotom produkcyjnym ustalanym przez Izraelską Radę Mleczarską. Roczny wolumen jest podzielony na kwoty miesięczne. Zgodnie z prawem żadne gospodarstwo mleczarskie nie może produkować i wprowadzać na rynek mleka nieprzetworzonego. Proces ten pomaga zrównoważyć podaż i popyt w sektorze, jednocześnie umożliwiając dalszy wzrost i rozsądną rentowność.

Podstawowa cena mleka dla producenta jest uzgadniana pomiędzy rządem, rolnikami i przemysłem mleczarskim. Cena odzwierciedla średni koszt produkcji powiększony o uzgodniony zwrot z pracy rolników i zainwestowanego kapitału. Co trzy miesiące wyliczana jest cena docelowa na podstawie zmieniających się nakładów/wyników produkcji mleka na poziomie krajowym.

Stres cieplny wpływa na produkcję i płodność wysokowydajnych krów mlecznych. W Izraelu produkcja mleka spada latem do prawie 90% poziomu zimowego. Wskaźnik zapłodnień latem osiąga poziom 20%, w porównaniu do ponad 40% w miesiącach zimowych.

Dlatego aby walczyć z gorącymi porami roku, izraelscy rolnicy opanowali stosowanie systemów chłodzenia w gospodarstwach, aby utrzymać krowy w zdrowej temperaturze przez cały rok. Na izraelskiej farmie mlecznej znajdziesz jedne z najbardziej zaawansowanych technologii rolniczych na świecie, zaprojektowane tak, aby stale zapewniać wysoką jakość.

Anna Szczypińska, 04.02.2024r.

Previous ArticleNext Article