Ein Kerem

Gdzie mieszkał Jan Chrzciciel zanim zaczął prowadzić pustelniczy tryb życia? Z jakiej studni czerpał wodę? Do jakiej synagogi chodził w szabat?

Wczesnochrześcijańska tradycja niemal jednogłośnie wskazuje na Ein Kerem (Ein Karem lub Ain Karim). Miasteczko, które kiedyś znajdowało się 8 kilometrów od centrum Jerozolimy, od 1964 roku stanowi już jej przedmieścia. Poparciem dla tej tradycji jest także nazwa Ein Karem. Do VIII wieku używano nazwy: „Święty Jan Chrzciciel w górach”.

Kościół św. Jana Chrzciciela

To właśnie tutaj, na zachodnich przedmieściach Jerozolimy, w połowie drogi do Betlejem, stał dom, w którym mieszkał Zachariasz z żoną Elżbietą.

Pierwszy kościół ku czci Jana Chrzciciela powstał w tym miejscu w V wieku. Po zniszczeniach został odbudowany przez krzyżowców, ale już w 1187 roku przeszedł w ręce muzułmanów. W drugiej połowie XVII wieku teren przejęli franciszkanie i odbudowali zniszczoną świątynię.

Jej wnętrze pokrywa bizantyjska mozaika oraz liczne przedmioty ofiarowane przez hiszpańską rodzinę królewską, która patronowała renowacjom świątyni w 1674 roku i w XIX wieku. W ołtarzu głównym kościoła przedstawiono postać Jana Chrzciciela, boczne dedykowane są Jego rodzicom – Elżbiecie i Zachariaszowi.

Najważniejszym miejscem w świątyni jest usytuowana w jej północnej części grota. Jest to miejsce, gdzie miał przyjść na świat Jan Chrzciciel. W jej centrum znajduje się łaciński napis, którego tłumaczenie brzmi: „Tu narodził się Poprzednik Pański”.

Na ścianach dziedzińca świątyni, którym obecnie zarządzają franciszkanie, znajdują się wyryte w 24 językach słowa pieśni dziękczynnej Benedictus, wypowiedzianej przez Zachariasza po narodzinach Syna.

Kościół Nawiedzenia

W Ain Karem znajduje się także druga świątynia związana z postacią Jana Chrzciciela – kościół Nawiedzenia św. Elżbiety. Dwupoziomowy kościół usytuowany jest na wzniesieniu z imponującym widokiem.

Jego wezwanie znakomicie oddaje mozaika usytuowana na fasadzie górnego kościoła. Przedstawia scenę nawiedzenia św. Elżbiety przez Maryję.

Świątynia otoczona jest tablicami ze słowami hymny Magnificat w ponad czterdziestu językach. Z kolei dzwony kościelne są darem polskich pielgrzymów.

W przeddzień święta Narodzenia Jana Chrzciciela, 23 czerwca, w kościele Jana Chrzciciela w Ein Karem zazwyczaj odbywają się uroczyste nieszpory, którym przewodzi Kustosz Ziemi Świętej.

Kościół wyjątkowo obchodzi uroczystość ku czci Jana Chrzciciela przede wszystkim w dzień narodzin. Nie – jak zwykle w przypadku świętych – w dzień śmierci, choć także w liturgii czczony jest dzień męczeńskiej śmierci Jana.

Karolina Maoz, 25.06.2023r.

Previous ArticleNext Article