Pracownicy wodociągów odkryli najstarszą bramę miejską w Izraelu

Podczas prac wykopaliskowych, podczas których instalowano nową rurę wodociągową, pracownicy natknęli się na najstarszą bramę miejską w Izraelu.

Konstrukcja z kamienia i cegły mułowej stanowiła część fortyfikacji wokół starożytnego miasta Tel Erani w południowym Izraelu i uważa się, że ma 5500 lat.

Źródło zdjęcia : Israel Antiquities Authority

Źródło zdjęcia : Israel Antiquities Authority

Archeolodzy spędzili wiele dziesięcioleci na badaniu tego obszaru, ale nowe odkrycie wskazuje, że początki miasta były jeszcze wcześniejsze, niż pierwotnie sądzono.

Pozostałości bramy odnaleziono podczas odwiertów próbnych przygotowujących do ułożenia nowego 11-kilometrowego wodociągu prowadzącego do pobliskiego miasta Kiryat Gat.

W wyniku znaleziska Mekorot, krajowe przedsiębiorstwo wodociągowe, przekierowało rurociąg i finansuje trwające miesiąc wykopaliska prowadzone przez Izraelski Urząd ds. Starożytności (IAA).

Przed odkryciem w Tel Erani najstarsza znana brama w kraju znajdowała się w Tel Arad, w pobliżu miasta Arad na południu, a jej wiek szacowano na 5200 lat.

Brama Tel Erani została wbudowana w silnie ufortyfikowane mury miasta, których grubość sięgała ośmiu metrów. Znalezisko to dostarcza dowodów na to, że urbanizacja miała miejsce już we wczesnej epoce brązu, kiedy ludzie przenosili się z obszarów wiejskich w poszukiwaniu bezpieczeństwa mieszkania w mieście.

„Aby zbudować bramę i mury obronne, trzeba było sprowadzić kamienie z daleka, wyrobić cegły mułowe i wznieść mury obronne.

Podczas poprzednich wykopalisk odkryto inne części murów miejskich otaczających miasto zajmujące powierzchnię 150 dunamów (37 akrów).

„Rozległe wykopaliska prowadzone w ostatnich latach przez Izraelski Urząd ds. Starożytności doprowadziły do datowania początku urbanizacji na koniec czwartego tysiąclecia p.n.e. Wykopaliska przeprowadzone w Tel Erani wykazały, że proces ten rozpoczął się jeszcze wcześniej, w ostatniej trzeciej części czwartego tysiąclecia p.n.e.” – poinformował portal The Jerusalem Post, badacz Martin – David Pasternak z IAA.

Karolina Maoz, 31.08.2023r.

Previous ArticleNext Article