Biały Meczet w Nazarecie

Biały Meczet to najstarszy meczet w Nazarecie. Znajduje się w Harat Aljama, inaczej zwanej dzielnicą meczetu, w centrum Starego Rynku w Nazarecie. Jego przepiękny minaret w kształcie ołówka, kremowe ściany, zielone wykończenia i biała kopuła to tylko niektóre z przykładów architektury osmańskiej powszechnej w całym mieście.

Nazwa Meczetu symbolizuje czystość, przejrzystość i prostotę – główne przesłanie meczetu.
Budowę meczetu zlecił egipski władca Sulejman Pasza w drugiej połowie XVIII wieku, a nadzorował ją wysoki komisarz Nazaretu, szejk Abdullah A-Fahoum.

Meczet został ukończony w latach 1804–1808, a Szejk Abdullah otrzymał nad nim powiernictwo w formie waqf (zapis pieniężny na cele religijne) i zarządzał nim aż do śmierci w 1815 r. Z szacunku Abdullah Al-Fahoum został pochowany w zachodniej części meczetu. Grób znajduje się na wewnętrznym dziedzińcu budynku.

Po śmierci Szejka Abdullaha zarządzanie współpracownikami meczetu zostało przekazane jego synowi, szejkowi Amin al-Fahoum. Później urząd objęło siedmiu szanowanych członków rodziny Fahoum.

Obecnie meczet nadal stanowi część waqf rodziny al-Fahoum, do której należy również „Chan Paszy”, a zarządza nim Atif Yousef Muhammad Ali al Fahoum, potomek szejka Abdullaha.

Meczet został nazwany przez szejka Abdullaha „białym”, aby symbolizować nowy wymiar czystości, światła i pokoju, którymi należy się cieszyć między różnymi wyznaniami w Nazarecie.

Historycznie Biały Meczet odegrał ważną rolę w życiu ludzi i społeczności w mieście Nazaret. Był siedzibą sądu dla spraw rodzinnych i osobistych mieszkańców Nazaretu i jego przedmieść, zarówno muzułmanów, jak i chrześcijan, a nawet Żydów z Safedu i Tyberiady. Dokumenty w muzeum meczetu mówią częściowo o historii tego miejsca i ludzi.

Codziennie w modlitwach południowych i popołudniowych uczestniczy od 150 do 200 osób, a w kazaniu piątkowym 1000-1500 osób. Meczet służy muzułmańskiej społeczności Nazaretu, oferując lekcje religii dla młodych mężczyzn.

Oprócz bycia religijnym miejscem dla wierzących muzułmanów, prowadzi również działalność edukacyjną i kulturalną. W przeszłości służył do prowadzenia spraw cywilnych, prowadził szkołę i sąd. W meczecie znajduje się również muzeum, w którym znajduje się dokument historyczny z Nazaretu.

Meczet nadal wysyła przesłanie o pokoju i harmonii wśród ludzi i różnych społeczności w Nazarecie. Warto wspomnieć o dobrych stosunkach z różnymi wspólnotami chrześcijańskimi w mieście. W święta chrześcijańskie meczet wysyła delegację na udział w wydarzeniach świątecznych, a imam wspomina te święta podczas piątkowego kazania.

Należy tutaj przy okazji wspomnieć, że Nazaret podzielony jest na 2 części: dolną, czyli Stare Miasto, gdzie mieszkają razem Arabowie chrześcijanie i muzułmanie oraz górną, gdzie mieszkają Żydzi.

Nazaret jako miasto 3 religii posiada 3-dniowy weekend. Sklepy i urzędy zarządzane przez muzułmanów zamknięte są w piątki, przez Żydów w soboty, a przez chrześcijan w niedziele.

Anna Szczypińska, 26.01.2021

Previous ArticleNext Article