Jubileusz 100-lecia Bazyliki Agonii w Jerozolimie

W tym roku uroczystości towarzyszące obchodom święta Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Getsemani (Odrodzie Oliwnym) rozpoczęły się otwarciem jubileuszu stulecia budowy Bazyliki Narodów. To miejsce kultu stoi na zboczu Góry Oliwnej w Jerozolimie i jest miejscem, które przywołuje na myśl agonię i aresztowanie Jezusa przed męką.

W sobotę, 1 lipca, ks. Francesco Patton, Kustosz Ziemi Świętej, przewodniczył uroczystej Mszy św., w której uczesniczyło wielu braci i tłumy miejscowych wiernych i pielgrzymów.

Odbywająca się co roku procesja do bazyliki tym razem zatrzymała się w niezwykły sposób przed głównymi drzwiami, które pozostawały zamknięte przez cały czas przemówienia otwierającego jubileusz 100-lecia, wygłoszonego przez ks. Pattona. 

Źródło zdjęcia: Custodia Terrae Sanctae
www. custodia.org

Źródło zdjęcia: Custodia Terrae Sanctae
www. custodia.org

Kościół ten nazywany jest także „Kościołem Narodów” ze względu na twierdzenie o uniwersalności, którego pragnął jego architekt, Antonio Barluzzi, a także dlatego, że jego budowa mogła dojść do skutku dzięki datkom wielu narodów.

Inna nazwa, pod którą znana jest Bazylika Getsemani, to „Agonia”, w wyraźnym nawiązaniu do wydarzeń, które miały tu miejsce: Chrystus czuwający na modlitwie przed aresztowaniem i pocący się krwią z powodu udręki. Rytualne rozrzucanie czerwieni płatków róż na kamieniu ustawionym przed ołtarzem bazyliki podczas Uroczystości Najświętszej Krwi Pana Jezusa ma upamiętnić to wydarzenie.

Po otwarciu drzwi procesja wkroczyła do kościoła przy dźwiękach hymnu Vexilla Regis, który nawiązuje do krzyża, na którym Chrystus przelał krew, która odkupiła świat.

Obchody tego dnia są poświęcone właśnie Krwi Pana. Jest to święto, które można zrozumieć tylko wtedy, gdy najpierw zrozumie się znaczenie, jakie krew ma dla człowieka i jego życia każdego dnia. W swojej homilii Ojciec Kustosz podkreślał, że krew jest niezbędna do życia oraz że Chrystus, stając się człowiekiem, wziął od nas „ciało i krew”. Potem chciał, abyśmy wzięli od Niego i dzielili się z Nim Duchem Świętym i życiem wiecznym.

Te dwa ostatnie dary otrzymujemy w bardzo szczególnej formie w Eucharystii. Zawsze można w nim dostrzec bezpośredni związek z krwią przelaną przez Jezusa: krew wskazuje na przynależność do tej samej rodziny, a więc pokrewieństwo. W tym sensie krew Chrystusa jest dla nas bardzo cenna, ponieważ ustanawia tę więź pokrewieństwa między Bogiem a nami przez nowe przymierze. 

Wyjątkowy jubileusz stulecia Getsemane, który zbiega się z jubileuszem Bazyliki na Górze Tabor, skłonił Kustodię Ziemi Świętej do zwrócenia się do Pentynentiarza Apostolskiego o ponowne udzielenie odpustów pielgrzymom nawiedzającym sanktuaria Ziemia Święta. Na zakończenie Mszy ks. Patton poinformował, że prośba została przyjęta i w związku z tym zachęcał wiernych, aby dostąpili odpustu zupełnego odpowiadającego wymaganiom Kościoła.

Ponadto, ku pamięci stulecia, Kustosz zapalił w bazylice pamiątkową lampę, która będzie świecić przez cały rok.

Karolina Maoz, 06.07.2023r.

 

 

Źródło/ tłumaczenie z: https://custodia.org/en/news/gethsemane-celebration-most-precious-blood-jesus-inaugurates-jubilee-centenary-basilica

Previous ArticleNext Article